Seria SmokeHunter

 

Seria SmokeHunter to linia wydajnych produktów zmniejszających ilość oraz toksyczność wydzielonych dymów podczas spalania różnorodnych materiałów takich jak: tworzywa termoplastyczne i termousieciowane, farby, kleje, kauczuki czy elastomery. Dzięki unikalnej, specyficznej mieszaninie związków uniepalniających, która oddziałuje na procesy mające miejsce podczas pirolizy tworzyw sztucznych zredukowano ilość i toksyczność wydzielanych "czarnych dymów".

SmokeHunter
ZS

Produkt działający jako środek zmniejszający palność i supresant szkodliwego dymu. Zwiększa konsystencję i wytrzymałość substancji ulegającej zwęgleniu w systemach intumescent. Stosowany w powłokach i farbach ognioodpornych oraz w tworzywach sztucznych o temperaturze przetwórstwa do 400°C. Działa synergistycznie w innych uniepalniaczach na bazie fosforu i halogenków (efekt zmniejszenia powstawania szkodliwych dymów). Produkt jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Polimery zawierające lotne halogenki (PCV), dodatki na bazie antymonu
 • Bezhalogenowe ognioodporne materiały polimerowe: żywice poliestrowe i epoksydowe, poliuretany, kleje polimerowe, kauczuki, elastomery, tworzywa termoplastyczne(PE, PP, PVC, EVA, PA i in.)
 • Produkcja folii do ogniw słonecznych, ekranów dotykowych, szkła

SmokeHunter
ZHS

Środek zmniejszający palność i supresant szkodliwego dymu. Do zastosowania w tworzywach sztucznych o procesach przetwórczych do 220°C. Może stanowić dodatek do innych uniepalniaczy na bazie fosforu halogenów, gdzie działa synergistycznie redukując powstawanie szkodliwych dymów. Używany w aplikacjach jako zamiennik tlenku antymonu. Stosowany szczególnie w przemyśle elektronicznym, gdyż wykazuje duże przewodnictwo elektryczne. Produkt bezpieczny dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Systemy PVC
 • Żywice epoksydowe i poliamidowe
 • Poszycia kabli
 • Powłoki powierzchniowe i farby ognioodporne

SmokeHunter
Z200

Skuteczny supresant dymów zarówno w układach bezhalogenowych jak i zawierających chlorowcopochodne. Produkt jest stabilny w temperaturach do 200 °C. Dodatkowo zastosowanie tego produktu zwiększa konsystencję i wytrzymałość substancji ulegającej zwęgleniu. Może stanowić dodatek do innych środków zmniejszających palność. Produkt bezpieczny dla zdrowia i środowiska.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:

 • Polimerach zawierających lotne halogenki (PCV) oraz dodatki na bazie antymonu
 • Bezhalogenowych ognioodpornych materiałach polimerowych: żywicach poliestrowych i epoksydowych, poliuretanach, klejach polimerowych, kauczukach, elastomerach, tworzywach termoplastycznych (PE, PP, PVC, EVA, PA)
 • Powłokach i farbach ognioodpornych


SmokeHunter

Z200 Pro

Środek na bazie SmokeHunter Z200 z dodatkami, które zmniejszają palność ogólną tworzyw sztucznych. Jest również bardziej stabilny termicznie i chemicznie.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Polimerach zawierająccyh lotne halogenki (PCV), dodatki na bazie antymonu
 • Bezhalogenowych ognioodpornych materiałach polimerowych: żywicach poliestrowych i epoksydowych, poliuretanach, klejach polimerowych, kauczukach, elastomerach, tworzywach termoplastycznych (PE, PP, PVC, EVA, PA)


SmokeHunter

Z300

Produkt o właściwościach zbliżonych do SmokeHunter Z200 z wyższą temperaturą przetwórstwa - do 300 °C. Stosowany także z dużą efektywnością  w aplikacjach bez dodatku antymonu (przemysł elektroniczny). Bezpieczny dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska. Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:

 • Żywicach poliestrowych, poliamidowych i  epoksydowych
 • Powłokach powierzchniowych i farbach ognioodpornych
 • Poszyciach kabli
 • Tworzywach termoplastycznych (PE, PP, PVC, EVA, PA)
 • Kauczukach i elastomerach
 • Poliuretanach


SmokeHunter

Z300 Pro

Środek na bazie SmokeHunter Z300 z dodatkami, które zmniejszają palność ogólną tworzyw sztucznych. Stosowany z dużą efektywnością w poszyciach kabli lub powłokach powierzchniowych. Jest również bardziej stabilny termicznie i chemicznie. Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Wyrobach ceramicznych  
 • Tworzywach termoplastycznych (PE, PP, PVC, EVA, PA) 
 • Kauczukach i elastomerach
 • Poliuretanach
 • Żywicach poliestrowych, poliamidowych i epoksydowych
 • Powłokach i spoiwach