Seria halogenowa HALOGEN

 

Związki na bazie chloru oraz bromu to jedne z pierwszych powszechnie stosowanych uniepalniaczy.   Są używane od dziesiątek lat i mają szeroki wachlarz zastosowań w różnych branżach. Seria ta zawiera zarówno przetestowane w wielu aplikacjach, jak i nowe, innowacyjne związki na bazie chloru oraz bromu. Produkty te dedykowane są do aplikacji, gdzie niezbędne jest szybkie zapobieganie propagacji płomienia i duża skuteczność działania. 

FlameHunter
TCPP

Uniepalniacz na bazie fosforu i chloru. Wykazuje najwyższą odporność na hydrolizę spośród komercyjnie dostępnych, organicznych fosforanów na bazie halogenów, służących jako związki zmniejszające palność. Wykazuje dobrą rozpuszczalność w większości organicznych rozpuszczalników. Posiada dużą kompatybilność z żywicami polimerowymi. Może być stosowany w celu  zmniejszenia lepkości układu, poprawienia odporności na wilgoć i niską temperaturę czy właściwości antystatycznych materiału. Postać: płyn przeźroczysty do jasnożółtego.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Systemach do produkcji poliuretanów (pianki PU, lite PU)
 • Żywicach
 • Materiałach na bazie włókien octanowych oraz tworzywach EVA i PVC
 • Materiałach fenolowych


FlameHunter
KEBFR 68

Uniepalniacz posiada wysokie stężenie bromu w pozycji aromatycznej i alifatycznej w cząsteczce, dzięki czemu wykazuje wysoką efektywność i skuteczność w zmniejszaniu palenia. Działa na zasadzie środka wyłapującego wolne rodniki w strefie płomienia zmniejszając jego propagację. Dedykowany szczególnie dla żywic poliolefinowych. Żywice modyfikowane tym środkiem uzyskują klasę palności UL-94 V-2, jak również możliwe jest uzyskanie klasy V-0 przy niskim wsadzie FR.  Postać: biały proszek / granulat / proszek z granulatem.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Żywicach poliolefinowych i poliolefinach


FlameHunter
KEBFR 130

Bromowy uniepalniacz, który stanowi ekologiczną alternatywę dla szeroko rozpowszechnionego HBCD stosowanym w spienionym polistyrenie EPS. Środek działa podobnie do FlameHunter KEBFR 68, ale nie jest szkodliwy dla środowiska. Jego zaletą jest bardzo niski wsad materiałowy do uzyskania zmniejszenia palności tworzyw PS.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Piankach polistyrenowych - EPS, XPS


FlameHunter
KEBFR 245

Skuteczny uniepalniacz o złożonej budowie cząsteczki. Dzięki strukturze pierścieniowej na bazie bromu i triazyny posiada efektywne właściwości zmniejszania palności tworzyw sztucznych. Posiada również dobrą stabilność termiczną, odporność na promieniowanie UV oraz zwiększona odporność mechaniczną czy dobrą zdolność przetwórstwa.  Postać proszek krystaliczny koloru białego.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Styrenie ABS i polistyrenie HIPS
 • Poli(tereftalanie butylenu) PBT
 • Poliwęglanach PC oraz blendach PC/ABS


FlameHunter
KEBFR 8010

Popularny, sprawdzony związek w grupie bromowych uniepalniaczy. Dzięki wysokiej zawartości bromu i budowie pierścieniowej posiada dobrą efektywność zmniejszania płomienia oraz dobrą stabilność termiczną do 200 °C. Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Styrenie ABS
 • Elastomerach
 • Tworzywach termoplastycznych - PE, PP, PVC, EVA, PA
 • Materiałach izolujących