Seria Prolabin&Tefarm

Innowacyjna linia biokompatybilnych środków Prolabin & Tefarm Srl (P&T) to związki o strukturze warstwowej w postaci proszków lub nanodyspersji. Te niekonwencjonalne produkty mogą być wykorzystywane w produkcji nanokompozytów termoplastycznych oraz termousieciowanych. Kontrola parametrów syntezy pozwala na otrzymanie produktów o wysokiej czystości i modyfikowanie składu oraz innych parametrów jak stopnia krystaliczności, morfologii, wymiarów i rozmieszczenia cząstek, pola powierzchni i porowatości materiałów.


MgAl-Oleate Hydrotalcite

Uniepalniacz i supresant dymów. Obniża ciężar oraz zawartość włókien szklanych. Wzmacnia właściwości mechaniczne i odporność termiczną polimerów. Poprawia stabilność reologiczną i barierową. Środek zapobiega kapaniu. Postać: biały/ jasnożółty proszek o strukturze warstwowej.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:

 • Poliolefinach
 • Tworzywach termoplastycznych (PP,PE, HDPE, LDPE, LLDPE,EVA)
 • Gumach EPDM i SBR


MgAl-Carbonate Hydrotalcite

Produkt o strukturze warstwowej zmniejszający palność i obniżający dymotwórczość. Zmiatacz halogenów i stabilizator w systemach PVC bez metali ciężkich. Neutralizuje kwasowe pozostałości katalizatora z polimeryzacji olefin. Zapobiega dezaktywacji funkcjonalnych wypełniaczy w kompozytach oraz migracji - wiąże cząsteczki kwaśne i anionowe. Wykazuje łatwość dodawania matrycach polimerowych. Zapobiega kapaniu i korozji. Poprawia stabilność reologii. Produkt przyjazny dla środowiska. Postać: biały proszek.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:

 • Poliolefinach
 • Tworzywach termoplastycznych (PP,PE, HDPE, LDPE, LLDPE,EVA)
 • Gumach EPDM i SBR


MgAl-Stearate Hydrotalcite

Uniepalniacz i supresant dymów. Obniża ciężar oraz zawartość włókien szklanych. Wzmacnia właściwości mechaniczne oraz odporność termiczną polimerów. Poprawia stabilność reologiczną i barierową. Środek zapobiega kapaniu. Postać: biały/ jasnożółty proszek o strukturze warstwowej.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:

 • Poliolefinach
 • Tworzywach termoplastycznych (PP,PE, HDPE, LDPE, LLDPE,EVA)
 • Gumach EPDM i SBR


ZnAl Stearate Hydrotalcite

Uniepalniacz i supresant dymów. Obniża ciężar oraz zawartość włókien szklanych. Wzmacnia właściwości mechaniczne oraz odporność termiczną polimerów. Poprawia stabilność reologiczną i barierową. Środek zapobiega kapaniu. Postać: biały/ jasnożółty proszek o strukturze warstwowej.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:

 • Poliolefinach
 • Tworzywach termoplastycznych (PP,PE, HDPE, LDPE, LLDPE,EVA)
 • Gumach EPDM i SBR


ZnAl Oleate Hydrotalcite

Uniepalniacz i supresant dymów. Obniża ciężar oraz zawartość włókien szklanych. Wzmacnia właściwości mechaniczne oraz odporność termiczną polimerów. Poprawia stabilność reologiczną i barierową. Środek zapobiega kapaniu. Postać: biały/ jasnożółty proszek o strukturze warstwowej.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:

 • Poliolefinach
 • Tworzywach termoplastycznych (PP,PE, HDPE, LDPE, LLDPE,EVA)
 • Gumach EPDM i SBR


MMT-2M2HT

Uniepalniacz i supresant dymów. Obniża ciężar oraz zawartość włókien szklanych. Wzmacnia właściwości mechaniczne oraz odporność termiczną polimerów. Poprawia stabilność reologiczną i barierową. Środek zapobiega kapaniu. Postać: biały/ jasnożółty proszek o strukturze warstwowej.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:

 • Poliolefinach
 • Tworzywach termoplastycznych (PP,PE, HDPE, LDPE, LLDPE,EVA)
 • Gumach EPDM i SBR


ZRP-Octadecylamine

Uniepalniacz i supresant dymów. Obniża ciężar oraz zawartość włókien szklanych. Wzmacnia właściwości mechaniczne oraz odporność termiczną polimerów. Poprawia stabilność reologiczną i barierową. Środek zapobiega kapaniu. Postać: biały/ jasnożółty proszek o strukturze warstwowej.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:

 • Poliolefinach
 • Tworzywach termoplastycznych (PP,PE, HDPE, LDPE, LLDPE,EVA)
 • Gumach EPDM i SBR