Seria Kompozytów Specjalnych

 

NysaChem dystrybuuje oraz tworzy kompozycje specjalne FR spełniające wymagania norm bezpieczeństwa pożarowego dla różnych branży i materiałów (tworzywa sztuczne termousieciowane i termoplastyczne, przemysł drzewny, farb i lakierów, tkanin itp.) Głównym kryterium doboru uniepalniaczy jest uzyskanie maksymalnego efektu synergicznego w zmniejszaniu palności, łatwość przetwórstwa oraz optymalizacja kosztowa rozwiązania.

FlameHunter
KS 1420

Związek na bazie fosforu oraz azotu (nie zawiera polifosforanu amonu), które determinują właściwości "intmescent" produktu. Produkt w trakcie pożaru tworzy zwartą zwęglinę, która chroni produkt przed działaniem płomieni, dzięki czemu produkt ma dużą efektywność zmniejszania palności. Substancja czynna charakteryzuje się także dobrą odpornością (termiczną do 290 °C), niską tendencją do wytrącania, odpornością na wodę i działania światła oraz bardzo niską emisją dymów. Polipropylen modyfikowany KS 1420 może uzyskać klasę palności UL94 (0.8 mm) oraz spełnić wymagania norm UL746C, GWIT 900 °C, GWFI 960 ° C.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Poliolefinach PP i PE 
 • Wyrobach z PP, które mogą zastąpić blendy PC/ABS w przemyśle automotive (elementy silników wykonanych z tworzyw sztucznych)
 • Specjalnych wyroby z PP (modyfikowanych włóknem szklanym o podwyższonej odporności termicznej i odporności na wilgoć)


FlameHunter
KS TC100

Związek podobny w działaniu do FlameHunter KS 1420, rózniący się od niego budową chemiczną, dzięki czemu znajduje szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.  Polipropylen modyfikowany KS TC100 może uzyskać klasę palności UL 94 (1,6 mm), a jego odmiana modyfikowana włóknem szklanym uzyskuje klasę  UL 94 V-0 (0,8mm).  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:

 • Żywicach poliestrowych i epoksydowych 
 • Wyrobach z PP, które mogą zastąpić blendy PC/ABS w przemyśle automotive (elementy silników wykonanych z tworzyw sztucznych)
 • Tworzywach termoplastycznych (PE, PP, PVC, EVA, PA i in.)
 • Poliolefinach PP i PE
 • Kauczukach i elastomerach
 • Klejach polimerowych
 • Poliuretanach PU


FlameHunter
KS PP V100

Uniepalniacz wieloskładnikowy, w którym głównymi składnikami są azot, fosfor oraz krzem. Dzięki temu unikatowemu połączeniu uniepalniacz tworzy termiczną (do 290 °C) oraz oksydacyjną barierę dla polimeru. Wzmacnia tworzenie zwęgliny i poprawia jej jednorodność oraz strukturę. W trakcie spalania wytwarza także produkty dekompozycji, które w znacznym stopniu ograniczają propagację płomienia.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:

 •  Poliolefinach PP i PE
 • Tworzywach termousiecowanych (żywice epoksydowe, nienasycone poliestry, aminoplasty)
 • Tworzywach konstrukcyjnych np wykonanych z poliamidów
 • Wyrobach z PP, które mogą zastępować blendy PC/ABS w przemyśle automotive (elementy silników wykonanych z tworzyw sztucznych)
 • Specjalnych wyrobach z PP


FlameHunter
KS PP V200

Produkt o budowie i właściwościach podobnych do FlameHunter KS PP V100 o mniejszym rozmiarze cząstek. Dzięki temu można uzyskać lepszą dyspersję w produktach, szczególnie w poliolach stosując ten produkt.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 •  Poliolefinach PP i PE
 • Tworzywach termousiecowanych (żywice epoksydowe, nienasycone poliestry, aminoplasty)
 • Tworzywach konstrukcyjnych np wykonanych z poliamidów
 • Wyrobach z PP, które mogą zastępować blendy PC/ABS w przemyśle automotive (elementy silników wykonanych z tworzyw sztucznych)
 • Specjalnych wyrobach z PP


FlameHunter
IS100

Produkt na bazie krzemionki modyfikowanej chemicznie z kontrolowaną temperaturą zeszklenia (500-530°C). Stanowi dodatek do systemów intumescent, który ma właściwości poprawiające konsystencję i wytrzymałość substancji ulegającej zwęgleniu. Produkt wytwarza warstwę ochronną zabezpieczającą pęknięcia w powstałej zwęglinie oraz wytwarza związki wspomagające proces „char formation”. Zapewnia termiczną i oksydacyjną barierę dla nierozłożonego polimeru i zwęgliny. Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • PVC
 • Poliamidy PA
 • Żywice poliestrowe i fenolowe
 • Poliolefiny PP, PE itp.
 • Poliuretany PUR
 • Kable i osłony kablowe
 • Budownictwo i materiały konstrukcyjne


FlameHunter
IS200

Produkt o właściwościach i budowie chemicznej zbliżony do FlameHunter IS100 o mniejszej wielkość cząstek, co gwarantuje lepszą dyspersję w układzie kosztem niższej temperatury zeszklenia (450-500 °C)Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • PVC
 • Poliamidy PA
 • Żywice poliestrowe i fenolowe
 • Poliolefiny PP, PE itp.
 • Poliuretany PUR
 • Kable i osłony kablowe
 • Budownictwo i materiały konstrukcyjne