Seria bezhalogenowa STANDARD

 

Seria popularnych związków zmniejszających palność tworzyw, które zostały przebadane i przetestowana w wielu aplikacjach. Dzięki ich powszechnemu zastosowaniu zdobyły zaufanie wielu firm. Seria rozwiązań bezhalogenowych to wyjście naprzeciw nowemu podejściu, w którym odchodzi się od zastosowania chlorowcopochodnych w związkach uniepalniających, ze względów na ich potencjalną toksyczność oraz troskę o środowisko naturalne

FlameHunter
APP

Wydajny antypiren posiadający również właściwości zapobiegające i redukujące wydzielanie się szkodliwego dymu dzięki tworzeniu zwęgliny (char formation) na powierzchni materiału. APP przeciwdziała procesowi palności poprzez rozkład w temperaturze około 275°C i wydzielanie w trakcie endotermicznej reakcji amoniaku, który rozcieńcza gazowe produkty spalania. jednocześnie na powierzchni polimeru formuje się kwas polifosforowy, który tworzy szklaną powłokę na powierzchni tworzywa. Zaletą produktu jest także możliwość łatwej enkapsulacji w różnych związkach chemicznych co poprawia homogenizację w układach tworzyw. Produkt jest nietoksyczny i nie powoduje skażenia środowiska. Postać: proszek biały. 

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Żywicach poliestrowych i epoksydowych
 • Poliuretanach - TPU oraz sztywnych piankach PUR
 • Tworzywach termoplastycznych - PE, PP, PVC, EVA, PA i innych tworzywach konstrukcyjnych
 • Kauczukach i elastomerach polimerowych
 • Układach intumescent w farbach i lakierach

FlameHunter
APP C

Różne wersje polifosforanu amonu dedykowane do zmniejszenia palności i wydzielania szkodliwego dymu w farbach i powłokach powierzchniowych. Produkty działają w fazie tworzenia zwęgliny na powierzchni w systemach intumescent. Wersja AP660 po aplikacji daje transparentną powłokę i nie wpływa na zmianę struktury powlekanego materiału.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Farby i lakiery
 • Powłoki typu intumescent
 • Żywice akrylowe, styrenowo-akrylowe, poliestrowe, epoksydowe, alkidowe i aminowe
 • Płyty drewniane i z tworzyw sztucznych (PP, PE)


FlameHunter
ATH

Jeden z najczęściej stosowanych środków uniepalniających ze względu na uniwersalność zastosowania i dobry stosunek jakości do ceny. Znacząco redukuje ilość toksycznych dymów podczas spalania. ATH wykorzystuje wiele procesów zapobiegających rozprzestrzenianiu się płomienia. Proces palenia zostaje przerwany poprzez absorbowanie ciepła i emisję pary wodnej w strefę palenia (ATH rozkłada się endotermicznie z wydzieleniem wody). Na powierzchni polimeru powstaje warstwa tlenku, która zapobiega propagacji płomienia. Użycie ATH jest ograniczone ze względu na jego niska stabilność termiczną i rozkład w temperaturze ok.190–230 oC, co utrudnia jego zastosowanie w procesach o wyższych temperaturach przetwórstwa.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Żywicach poliestrowych i epoksydowych
 • Kauczukach i elastomerach polimerowych
 • Tworzywach termoplastycznych - PE, PP, PVC, EVA

FlameHunter
EG

Produkt na bazie płatków węgla wytworzonych poprzez ich obróbkę z mocnymi kwasami. Grafit w wyniku podgrzewania przechodzi w miękki, elastyczny i izolacyjny materiał o silnie rozwiniętej powierzchni rzędu 100  m2/g. Jego reakcja na ogień - ekspansja - następuje przy 150-200 °C, ale wytrzymałość termiczna dochodzi do 2500 °C. Często stosowany jest w połączeniu z innymi związkami zmniejszającymi palność - związkami halogenowymi, fosforu, boru, wodorotlenkami magnezu i glinu. Produkt ten nie wydziela w trakcie spalenia związków korozyjnych, dioksyn i furanów. Materiał ten jest nieszkodliwy, obojętny fizjologicznie i ekologiczny. Nasza oferta obejmuje innowacyjne rozwiązania na graficie ekspandującym w kontrolowanej temperaturze.  Postać: proszek koloru szaro-czarnego.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Tworzywach termoplastycznych i termoutwardzalnych
 • Żywicach epoksydowych i poliestrowych
 • Poliuretanach
 • Klejach polimerowych, kauczukach i klejach polimerowych

FlameHunter
KEMYL 97

Środek zmniejszający palność działający synergistycznie z halogenowymi uniepalniaczami np. HBCD. Przy użyciu bromowych uniepalniaczy oszczędza ich zużycie o 30-50%. Posiada wysoka stabilność termiczną w procesie polimeryzacji i nie ma wpływu na ten proces. Może być także stosowany jako katalizator dla polimerów usieciowanych lub szczepionych. Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:

 • Ekspandowany polistyren EPS (Styropian)
 • Ekstrudowany polistyren XPS (Styrodur)
 • Materiały polipropylenowe PP, polietylenowe PE i styrenowe ABS


FlameHunter
MDH

Produkt o właściwościach i działaniu zbliżonych do FlameHunter ATH charakteryzujący się większą stabilnością termiczną - jest stabilny w temperaturach nawet do 330 °C. Charakteryzuje się także wyższą energią rozkładu. Stosowany głównie w celu zmniejszenia palności w tworzywach termoutwardzalnych i termoplastycznych o wyższych temperaturach przetwórstwa >250 °C. Powierzchnia właściwa 1 g produktu wynosi  7-15 m 2 w zależności od kształtu i rozmiaru. Dostępnych jest wiele wersji produktu zarówno pochodzenia naturalnego (brucyt) jak i syntetycznego, możliwe jest zastosowanie powłok, które zapewniają dobrą dyspersję w wielu żywicach. Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Żywicach poliestrowych i epoksydowych
 • Poliuretanach
 • Klejach polimerowych, kauczukach, elastomerach
 • Tworzywach termoplastycznych - PE, PP, PVC, EVA
 • Tworzywach konstrukcyjnych o temperaturze przetwórstwa >250 °C

FlameHunter
MCA

Dzięki dużej zawartości azotu i budowie pierścieniowej produkt wykazuje dużą skuteczność w zmniejszaniu palności materiałów. Produkt w trakcie rozkładu termicznego pobiera energię i wydziela gazowe produkty spalania (azot, amoniak), które działają rozrzedzająco na strefę płomienia. Działanie to pozwala na zmniejszenie ilości tlenu oraz wolnych rodników odpowiedzialnych za podtrzymanie płomienia. Związki zawarte w produkcie działają w systemie "intumescent" tworząc trwałą zwęglinę na powierzchni stanowiąca ochronę przed działaniem płomieni. Produkt posiada zwiększoną odporność na temperaturę, do 350 °C dzięki czemu możliwe jest jego zastosowanie w tworzywach o wysokich temperaturach przetwórstwaPostać: proszek biały.  

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Poliamidach PA 6 oraz PA 6.6, również modyfikowanych włóknem szklanym
 • Poliuretanach spienionych PUR
 • Żywicach poliestrowych
 • Elementach elektrycznych i elektronicznych z TPU

FlameHunter
MPP

Produkt posiada właściwości zbliżone do FlameHunter MCA ze względu na podobną budowę. Związek ten wykazuje jednak większą stabilność termiczną w porównaniu do FlameHunter MCA. Dodatkowo produkt w sposób bardziej efektywny tworzy zwęglinę na powierzchni płonącego tworzywa, dzięki czemu zwiększa odporność materiału na ogień.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Poliamidach PA 6.6 również modyfikowanych włóknem szklanym
 • Poliuretanach (systemy spienione i elastomery)
 • Tworzywach termousieciowanych (poliestrowe, epoksydowe, żelkoty)
 • Tworzywach termoplastycznych PBT i PET


FlameHunter
TEP

Stosowany jako związek zmniejszający palność szczególnie w żywicach i gumach. Wykazuje stabilność termiczną do 215 °C. Ze względu na swoje właściwości jest stosowany także jako czynnik stabilizujący i wzmacniający w żywicach i gumach. Można go stosować w układach wodnych, gdyż posiada dobrą rozpuszczalność w wodzie. FlameHunter TEP znajduje również szerokie zastosowanie w systemach tworzyw poliuretanowychPostać: przeźroczysty płyn.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Żywicach
 • Gumach
 • Poliuretanach


FlameHunter
VE

Produkt na bazie naturalnego minerału o wielowarstwowej strukturze i szerokich możliwościach zastosowania. Pod wpływem wysokich temperatur środek ulega ekspansji zwiększając wielokrotnie swoją objętość i tworząc warstwę ochronną na powierzchni materiału. Produkt jest lekki i ma dobre właściwości izolacyjne. Wykazuje wysoką absorpcję dzięki czemu służy w procesach oczyszczania (filtracja).. Posiada niską gęstość i ulega łatwej dyspersji w wielu układach. Uniwersalny pod względem aplikacji nie pogarsza właściwości fizycznych materiału. Produkt bezpieczny dla zdrowia i środowiska.  Postać: połyskujące płatki szarobrązowego koloru.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Płyty akustyczne i panele izolacyjne
 • Powłoki powierzchniowe
 • Materiały konstrukcyjne i budowlane
 • Okładziny hamulcowe w automotive
 • Filtry do oczyszczania powietrza i wody


FlameHunter 
ZB

Bezhalogenowy związek zmniejszający palność. Wykazuje dużą synergię działania z innymi związkami zmniejszającymi palność tj.  Sb2O3, Al(OH)3, Mg(OH)2, a także pochodnymi halogenowymi. Produkt sprzyja procesowi char formation (tworzeniu zwęgliny) na powierzchni materiału i może zmniejszać ilości wydzielonego dymu, jednak zależy to w dużej mierze od stopnia rozdrobnienia i homogenizacji. Wykazuje stabilność w temperaturach do 290  °C. Posiada bardzo dobrze rozwiniętą powierzchnię od 10 do 15  m2/g.  FlameHunter ZB może być stosowany także w innych dziedzinach gospodarki - do powłok w farbach i lakierach, jako plastyfikator, wypełniacz, czynnik antykorozyjny czy jako fungicyd w środkach ochrony roślin.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Żywicach poliestrowych i epoksydowych
 • Kauczukach i elastomerach
 • Tworzywach termoplastycznych - PE, PP, PVC, EVA, PA
 • Tworzywach konstrukcyjnych
 • Farbach i lakierach na bazie roznych matryc polimrowych
 • Drewnie oraz płytach na bazie drewna (pilsniowe, MDF, OSB)
 • Kompozytach drewno/polimer WPC
 • Tekstyliach


FlameHunter
ZRP

Produkt ten oprócz skutecznych właściwości uniepalniających posiada także odporność na szok termiczny, odkształcenia i działanie wody oraz zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie. Może służyć jako wymieniacz jonowy i efektywny adsorbent. Wykazuje właściwości antykorozyjne w przypadku działania silnych kwasów, zasad lub soli. Znajduje zastosowanie w obróbce powierzchni metalowych.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Tworzywach termoplastycznych - PP, PE, PC, PA, PVC, PET, PBT, ABS
 • Tworzywach chemo/termo utwardzalnych - epoksydy, nienasycone poliestry, aminoplasty
 • Materiałach o strukturze włókna i tekstyliach
 • Powłokach i spoiwach, a także wyrobach ceramicznych