D-PYRE 400

Produkty norweskiej firmy Funzionano AS to funkcjonalne polimery hybrydowe na bazie nanotechnologii o sprawdzonych, dostosowanych właściwościach ulepszających materiał, które mogą być dostosowane do zróżnicowanych wymagań. D-PYRE to nowoczesny produkt oparty na bazie POSS, który jest dedykowany do zastosowań w wykorzystaniem uplastycznionego PVC.

D-PYRE 400

Bezhalogenowy i nietoksyczny uniepalniacz dedykowany do zmniejszena palności uplastyczninego PVC. Produkt wykazuje duza kompatybilność z innymi plastyfikatorami np. DINP (D-PYRE 401 to wersja bezpośrednio rozpuszczona w DINP. Produkt daje gładkie i transparentne wykończenie. Bardzo niska zawartość VOC (<0,5%). Wykazuje dużą synergię działania z innymi środkami uniepalniającymi i może znacząco zredukować stosowanie trójtlenku antymonu (ATO) w zastosowaniach zmniejszających palność. 

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:

  • Tworzywach termoplastyczncyh PVC (Budownictwo, Automotive, Elektronika)
  • Przewodach i kablach
  • Podłogach, sufitach, profilach wykończeniowych, tapetach
  • Tekstyliach technicznych i sztucznych skórach