Seria Metadynea GmbH

Seria ta obejmuje produkty światowego producenta uniepalniaczy - Metadynea®, którego jesteśmy oficjalnym dystrybutorem na terenie PolskiSą to innowacyjne związki zmniejszające palność, które nie zawierają halogenów ani dodatków na bazie trójtlenku antymonu. Seria tych produktów to nowa generacja środków bezpiecznych dla zdrowia i przyjaznych dla środowiska naturalnego.

Sacoflam 47101

Efektywny związek zmniejszający palność i redukujący dymotwórczość tworzyw sztucznych. Działa w fazie gazowej skutecznie hamując propagację płomienia. Stabilny do temperatury 200 °C.  Postać: płatki białe.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Poliestrach i systemach epoksydowych (jako półprodukt)
 • Innych zastosowaniach: ABS, Spienionych i litych tworzywach poliuretanowych, Poliamidach, wyrobach elektronicznych


Sacoflam 47201

Związek o działaniu podobnym do Sacoflam 47101 różniący się właściwościami fizykochemicznymi. Produkt ten charakteryzuje się wyższymi temperaturami przetwórstwa do 250 °C.  Postać: lekko nieprzeźroczysty żółtawy płyn.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Poliestrach
 • Systemach epoksydowych
 • Poliuretanach PUR


Sacoflam 47104

Uniepalniacz stosowany szczególnie w systemach intumescent ze względu na zwiększenie stabilności układu. Wykazuje także działanie synergistyczne z innymi uniepalniaczami na bazie fosforu. Ma bardzo dobra stabilność termiczną i dedykowany jest dla rozwiązań o wysokich temperaturach przetwórstwa - do 450 °C. Postać: proszek biało-kremowy.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Polimerowych tworzywach konstrukcyjnych - synergistyczne działanie z innymi uniepalniaczami o wysokich temperaturach przetwórstwa


Sacoflam 47103

Efektywny związek zmniejszający palność i redukujący powstawanie dymów w trakcie pirolizy tworzyw sztucznych. Działa w fazie gazowej skutecznie hamując propagację płomienia. Stabilny do temperatury 200 °C. Dzięki zwiększonej zawartości azotu produkt wykazuje dużą efektywność w redukowaniu płomienia w trakcie spalania tworzyw.  Postać: kredowo-biały proszek.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Poliolefinach
 • Tworzywach termoutwardzalnych


Sacoflam 31107

Związek efektywnie zapobiegający rozprzestrzenianiu pożaru dzięki działaniu synergistycznemu w systemach intumescent. Wytrzymuje temperatury do 230  °C.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Systemy intumescent


Sacoflam 31101

Innowacyjny środek zapobiegający rozprzestrzenianiu się płomienia. Działa jako samowystarczalny system intumestent (self-intumescent) efektywnie tworząc zwęglinę na powierzchni palącego się materiału. Nie wymaga dodatków. Wytrzymuje temperatury nawet do 230 °C. Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Poliolefinach
 • Tworzywach termoutwardzalnych


Sacoflam 31105

Związek efektywnie zapobiegający rozprzestrzenianiu pożaru dzięki działaniu synergistycznemu w systemach intumescent. Stabilny w  temperaturach do 200 °C. Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Systemach intumescent


Sacoflam 31201

Bezhalogenowy system wodny stosowany jako dodatkowe źródło fosforu w systemach intumescent. Postać: przeźroczysty płyn.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:

 • Systemach intumescent


Sacoflam 31240

Środek zmniejszający palność całkowicie rozpuszczalny w wodzie, co poszerza jego możliwe zastosowania. Wykorzystywany w systemach intumescent jako synergetyk zawierający fosfor. Stabilny w układach do temperatury 200 °C. Postać: płyn koloru przeźroczystego do koloru jasnożółtego.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Jasnych materiałach, tekstyliach, powłokach, gdzie wymagane jest pH obojętne


Sacoflam 31241 

Środek zmniejszający palność całkowicie rozpuszczalny w wodzie, co poszerza jego możliwe zastosowania. Wykorzystywany w systemach intumescent jako synergetyk zawierający fosfor. Zawiera większe stężenie fosforu w porównaniu do wersji Sacoflam 31240. Produkt stabilny w układach do temperatury 200 °C.   Postać: płyn koloru przeźroczystego do koloru jasnożółtego.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Jasnych materiałach, tekstyliach, powłokach, gdzie wymagane jest pH obojętne NP


Bezhalogenowy system „self-intumescent”, który nie wymaga stosowania synergetyków. Produkt o małej ziarnistości i wysokiej stabilności termicznej do 220 0C.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:

 • Poliolefinach (PP, LDPE, HDPE) i ich 
 • Farbach i powłokach
 • Klejach i masach uszczelniająccyh w budownictwie