Seria TEXTILE

 

Seria produktów zmniejszających palność i zapewniających bezpieczeństwo tkanin syntetycznych, naturalnych jak i ich mieszanin. Innowacyjna seria  produktów, która nie wpływa na pogorszenie właściwości większości materiałów tekstylnych stosowanych obecnie w transporcie, odzieży czy instytucjach publicznych. Produkty wolne od halogenów, trójtlenku antymonu i formaldehydu gwarantują bezpieczeństwo stosowania. 

FlameHunter
AP100

Produkt zawiera wersję polifosforanu amonu o doskonałej rozpuszczalności w wodzie i lepszej dyspersji w układach. Środek stosowany głównie do zmniejszenia palności w  drewnie, materiałach na bazie drewna i włóknach pochodzenia celulozowego. Sprawdza się również w zastosowaniu do włókien poliamidowych, szczególnie w Nylonie 6. Postać: proszek biały.
ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Drewnie, sklejce, płytach pilśniowych, papierach
 • Włóknach celulozowych
 • Tkaninach na bazie poliamidu


FlameHunter
AP102

Środek zmniejszający palność stosowany do większości dostępnych tkanin na rynku. Środek o szerokim zastosowaniu pod względem możliwych metod aplikacji. Produkt jest nierozpuszczalny w wodzie, niezmywalny i wykazuje dużą odporność na spieranie. Wykazuje działanie synergistyczne z innymi środkami uniepalniającymi typu intumescent tworząc wysokowydajne powłoki ognioochronne. Działa w pH neutralnym i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Powłokach ognioochronnych w budownictwie,  transporcie morskim i kolejowym
 • Ochronie kabli i osłon kablowych
 • Obróbce ogniochronnej drewna, sklejki, płyt pilśniowych, papieru, włókien
 • Systemach intumescent w tworzywach sztucznych, żywicy, gumie
 • Proszku gaśniczym w rozległych pożarach


FlameHunter
AP230E

Produkt na bazie polifosforanu amonu z dodatkową warstwą epoksydu gwarantującego jednolitą dyspersję produktu i brak migracji cząstek. Stosowanie produktu nie powoduje zmiany barwy tkaniny. Produkt wykazuje niską rozpuszczalność w wodzie i zwiększoną trwałość na zmywanie. Stosowany głównie w formie powłoki na powierzchni tekstyliów. Wykazuje dobrą stabilność termiczną przy niskiej lepkości.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Materiałach tekstylnych w których niezbędne jest zachowanie jednolitej struktury i koloru tkaniny


FlameHunter
AP230S

Środek zmniejszający palność na bazie fosforu i azotu do stosowania jako powłoki do tkanin. Produkt jest odporny na działanie wody. Wykazuje niską dymotwórczość w przypadku pożaru. Jest nietoksyczny i kompatybilny z wieloma układami. Działa zarówno w fazie gazowej jak i w formowanej zwęglinie w systemach intumescent. Produkt jest bezpieczny dla zdrowia i nietoksyczny dla środowiska.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Tkaninach poliestrowych
 • Bawełnie


FlameHunter
AP230MF

Produkt na bazie polifosforanu amonu modyfikowanego żywicą melaminową. Modyfikacja ta zwiększa jego nierozpuszczalność w wodzie i gwarantuje większą trwałość produktu. Produkt stosowany głównie jako warstwa zmniejszająca palność na powierzchni tkanin. Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Włókninach


FlameHunter
AP231

Standardowa wersja polifosforanu amonu stosowana do powlekania powierzchni i wewnętrznej części tekstyliów. Produkt jest nierozpuszczalny w wodzie. Bezpieczny dla zdrowia i środowiska.  Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Klejach i uszczelkach
 • Piankach PU
 • Polipropylenie
 • Włókninach


FlameHunter
CU

Skuteczny środek w formie płynnej, dzięki czemu poprawie ulega jego dyspersja w układach. Stosowany zarówno w technice powlekania powierzchniowego tkanin jak i w procesie „paddingu”. Produkt nie wpływa na barwę materiału. Wykazuje wysoką odporność na spieranie i czyszczenie chemiczne. Nietoksyczny dla zdrowia i środowiska.  Postać: przeźroczysty płyn.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Tkaninach poliestrowych
 • Tkaninach obiciowych w meblarstwie, automotive
 • Tkaninach w przemyśle zabawkarskim


FlameHunter
CT

Środek zmniejszający palność dający trwałe wykończenie materiałów. Wykazuje dobrą odporność na spieranie i czyszczenie chemiczne. Produkt nie zawiera toksycznych związków (formaldehyd, związki antymonu) i nie wydziela toksycznych dymów w trakcie spalania.  Postać: przeźroczysty płyn.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Tkaninach poliestrowych
 • Tkaninach obiciowych w meblarstwie, automotive
 • Tkaninach w przemyśle zabawkarskim


FlameHunter
EG95

Grafit ekspandowany jako środek uniepalniający stosowany jest efektywnie w piankach wykonanych z PU i EVA (siedzenia w transporcie, uszczelnienia w budownictwie). Możliwe jest również jego zastosowanie w styropianie EPS. Wykazuje dużą efektywność w systemach intumescent. Znajduje zastosowanie w aplikacjach gdzie niemożliwe jest użycie halogenowych związków uniepalniających. Stabilny do 180 °C.  Postać: proszek szaro-czarny.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Piankach poliuretanowych PU w siedzeniach, uszczelnieniach
 • Piankach EVA
 • Systemach intumescent
 • Poliolefinach PE, PP
 • Płytach na bazie kompozytów metal/polimer


FlameHunter
EG99

Produkt podobny w działaniu do FlameHunter EG 95 o większej zawartości grafitu (>99%) oraz 10-krotnie wyższej objętością ekspansji. Produkt charakteryzuje się niższą temperaturą przy której ekspanduje (170 °C).  Postać: proszek szaro-czarny.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Pianki poliuretanowe PU w siedzeniach, uszczelnieniach
 • Pianki EVA
 • Poliolefiny PE, PP
 • Płyty na bazie kompozytów metal/polimer


FlameHunter
ZRP

Produkt ten oprócz skutecznych właściwości uniepalniających posiada także odporność na szok termiczny, odkształcenia i działanie wody oraz zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie. Może służyć jako wymieniacz jonowy i efektywny adsorbent. Wykazuje właściwości antykorozyjne w przypadku działania silnych kwasów, zasad lub soli. Znajduje zastosowanie w obróbce powierzchni metalowych. Postać: proszek biały.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Tworzywach termoplastycznych - PP, PE, PC, PA, PVC, PET, PBT, ABS
 • Tworzywach chemo/termo utwardzalnych - epoksydy, nienasycone poliestry, aminoplasty
 • Materiałach o strukturze włókna i tekstyliach
 • Powłokach i spoiwach, a także wyrobach ceramicznych


Metadynea
Sacoflam 31240

Środek zmniejszający palność całkowicie rozpuszczalny w wodzie, co poszerza jego możliwe zastosowania. Wykorzystywany w systemach intumescent jako synergetyk zawierający fosfor. Stabilny w układach do temperatury 200 °C. Postać: płyn koloru przeźroczystego do koloru jasnożółtego.  

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w: 
 • Jasnych materiałach, tekstyliach, powłokach, gdzie wymagane jest pH obojętne


Metadynea
Sacoflam 31241

Środek zmniejszający palność całkowicie rozpuszczalny w wodzie, co poszerza jego możliwe zastosowania. Wykorzystywany w systemach intumescent jako synergetyk zawierający fosfor. Zawiera większe stężenie fosforu w porównaniu do wersji PPP11. Produkt stabilny w układach do temperatury 200 °C.   Postać: płyn koloru przeźroczystego do koloru jasnożółtego.

ZASTOSOWANIE - zmniejszenie palności w:
 • Jasnych materiałach, tekstyliach, powłokach, gdzie wymagane jest pH obojętne